Symbolika dłoni: znaczenie, które nosi w twoim życiu

Symbolika dłoni: niektóre z jej prostszych znaczeń

Może zastanawiasz się, dlaczego symbolika dłoni jest najczęściej przedstawianą częścią ludzkiego ciała? A może zastanawiasz się, co oznacza metafora twojej dłoni? Prawdą jest, że ludzka ręka jest tą częścią ciała, która najlepiej przedstawia się w takich obrazach. Dzieje się tak, ponieważ ludzie wierzą, że jest to symbol błogosławieństwa, jakie może mieć człowiek.

Co więcej, ręka jest podstawowym narzędziem, jakie człowiek może mieć kiedykolwiek. Przedstawia możliwości, moc i ochronę, które każdy może zaoferować lub osiągnąć przez całe życie. Dodatkowo jest to symbol powitania poprzez sztukę potrząsania ręką lub po prostu machania nią.

W większości przypadków symbolika prawej i lewej ręki jest inna. Jednak mają pewne podobieństwa, które są równie ważne dla poznania ich symboliki. Niektóre z tych cech to stabilność, hojność i gościnność. Gest dłoni zmienia się również w zależności od metafory. Na przykład, gdy masz szansę położyć ręce na czymś, co powinieneś uznać za błogosławieństwo. Może również oznaczać uzdrowienie, przeklinanie, uczciwość i przeniesienie winy.

Symbolika obu rąk w różnych kulturach

Kiedy odwołujesz się do metafory więcej niż jednej ręki, nosi ona pewne ukryte znaczenie, takie jak wybór. Jednak niektórzy ludzie mogą również patrzeć na niektóre z tych emblematów jako na równowagę, kontrast i sprawiedliwość.

Kultura azjatycka

Według kultury azjatyckiej istnieje pogląd, że prawa ręka ma moc energii yang. Jednak lewa ręka ma wartość energii yin. Mają też symbolikę, która wskazuje na zamknięcie obu rąk jako znak partnerstwa lub przyjaźni. Jeśli interesuje Cię styl życia Azjatów, mają oni zwyczaj ukrywania rąk przez większość czasu. To jeden z ostatecznych znaków pokory. Oznacza to również, że osoba, z którą się spotykasz, okazuje ci szacunek.

Dobrze jest znać niektóre z tych gestów, aby zachować szacunek i zachować nasze dziedzictwo. Nieostrożne używanie ręki również nie jest dobrym znakiem. Dzieje się tak, ponieważ w obecnej kulturze i prawie będzie to traktowane jako molestowanie. Praktykowanie takiej etykiety rąk zapewni najlepsze możliwe maniery.

Kultura celtycka

Wiele gestów rąk ma duże znaczenie w kulturze celtyckiej. Ponadto podawali symbolikę, aby oznaczać siłę duchową. Większość z nich nawet wierzyła, że ​​ręka ma moc energetyczną. Można to zobaczyć poprzez praktykę druidów w wzywaniu swoich bogów i bogiń.

Kultura rdzennych Amerykanów

Siła gestów rąk to jeden ze sposobów, w jaki rdzenni Amerykanie mogą się ze sobą komunikować. Jest więc dużo symboliki na tym samym geście ręki. Zwłaszcza, gdy polowały i nie chciały odstraszyć ofiary. Imponujące jest to, że potrafili zrozumieć się na wiele lat, zanim gesty rąk mogły zostać w pełni przetłumaczone na mowę.

Symbolika dłoni: jak chwyta sekty religijne

W sercu hinduizmu i buddyzmu różne symbole dłoni noszą nazwę mudry. Mogą użyć takiego gestu, aby przekazać lub pokazać akt przekazywania energii duchowej. W mudrach ręce przybierały określone pozycje, które oznaczałyby wrażliwość, mądrość, medytację i jedność. Co więcej, zgodnie z ich religią, oboje wierzą, że ręka ma moc przekształcania ciemnej energii. Za pomocą tej samej ręki mogą przekształcać energię w energię widzialną.

Wspólne znaczenie symboliki rąk

Prawdą jest, że ręce mają jedno z najpowszechniejszych znaczeń w dzisiejszych kulturach. Oznacza to, że istnieje kilka ogólnie podobnych symboli dłoni. Możesz je uogólniać w sensie siły, umiejętności i komunikacji. Poza tym używamy ręki do prawie wszystkiego, tak samo, jak zrobiłby to ktoś na całym świecie. Dlatego bardzo ważne jest poznanie i nauczenie się różnych sposobów poruszania rękami.

Jednak niektóre kultury, które mamy dzisiaj, wymyśliły gesty rąk, które są tylko dla nich specyficzne. Dzieje się tak zwłaszcza na terytoriach związanych z gangami, aby mogli komunikować się bez powiadamiania osób postronnych o tym, co mówią. Miało to jednak miejsce również w życiu mnichów buddyjskich w Azji.

Symbolika dłoni

Duchowe znaczenie symboliki dłoni

Dzięki sile i wpływowi ręki wiele grup religijnych wierzy, że mogą zrobić wszystko. Niektórzy wierzą, że mogą uzdrowić po prostu dotykając ciebie, tak jak Jezus uczynił niewidomemu. Albo buddysta, który myśli, że może się poprawić dzięki sile Qi. Biblia ma też okazję mówić o wpływie siły ręki. Dzieje się tak, gdy mówią o ręce Boga Wszechmogącego.

Widać, że podczas modlitwy Mojżesz podnosił ręce do Boga. Jako symbol poddania się i zawierzenia woli Bożej. Również chrześcijanie wyciągają ręce, aby modlić się do Boga. Oznacza to, że proszą i są gotowi na przyjęcie namaszczenia Pana w swoim życiu.

Podsumowanie

W życiu używamy rąk, nie myśląc, że mają jakiś ukryty sens. Ma też jakiś ukryty gest i znaczenie, które są równie ważne, aby pomóc mieć poczucie godności, jak Azjaci.

Co więcej, poznanie symboliki ręki pomoże ci uniknąć niepotrzebnych procesów sądowych w obecnym świecie. Ponadto zapewni również, że będziesz wiedział, jak nawiązywać relacje i kojarzyć się z różnymi ludźmi i kulturą. Jednak niektóre religie są podobne.

Zostaw komentarz